×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie downloads award

Woningcorporatie

Natuurinclusief woonplezier

Door woningen en wooncomplexen natuurinclusief te maken vergroten woningcorporaties het woonplezier van hun huurders. Zelfs met een beperkt budget kunnen al de nodige voorzieningen worden getroffen om wijken en buurten stap voor stap te vergroenen en ook vogels en vleermuizen van passende huisvesting te voorzien.

Wil je weten hoe je natuurinclusief kan bouwen?

Klik op een van de onderstaande tegels over gerichte oplossingen aan of rondom gebouwen en laat je inspireren.

Banner gebouwgebondengroen woningcorporatie Banner openbaargroen woningcorporatie Banner verblijfplaatsen woningcorporatie Banner stappenplan woningcorporatie
Banner woningcor 04 Banner woningcor 03 Banner woningcor 02 Banner woningcor 01
image

Vogelbescherming, Synchroon en NEST lanceren gratis gids Natuurinclusief Ontwikkelen

Projectontwikkelaar Synchroon ontwikkelde samen met Vogelbescherming Nederland en adviesbureau Nest Natuurinclusief een gids die bouwen met én voor de natuur voor iedere projectontwikkelaar toegankelijk maakt.
image

‘Met circulair bouwen creëren we woongenot’

Dat zijn nieuw ontwikkelde rijtjeshuis biobased en natuurinclusief werd, was voor architect Berend Hoffmann een no-brainer. “Maar hoe zorg je dat bewoners dat ook echt kunnen beléven?” Hij spreekt erover op het symposium ‘Samen bouwen aan een groene toekomst’ op 13 oktober in Tilburg.
image

Dakenstroom winnaar Award Natuurinclusief bouwen & Ontwerpen

De Award Natuurinclusief bouwen & Ontwerpen van Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging is in 2021 gewonnen door het project Dakenstroom in Kaatsheuvel. De jury was vooral onder de indruk van de haalbaarheid van dit project.

Veel gestelde vragen

Hoe zit het met toekomstig onderhoud en renovatie, moet ik extra onderzoek doen omdat ik natuurinclusief gebouwd heb?

Het antwoord op deze vraag is tweeledig. Bij toekomstige renovaties en werkzaamheden zal onderzoek moeten plaatsvinden in het kader van de Wet natuurbescherming. Maar dat is ook zo wanneer er geen inbouwkasten of andere natuurinclusieve voorzieningen zijn opgenomen. Ook dan kan namelijk niet worden uitgesloten dat zich ergens in het gebouw nest- of verblijfplekken bevinden.
Een voordeel van natuurinclusief bouwen, waarbij direct voor voldoende nest- en verblijfplekken voor vogels en vleermuizen is gezorgd, is dat ongebruikte inbouwstenen en -kasten bij bijvoorbeeld renovatiewerkzaamheden als tijdelijk alternatief kunnen dienen voor aanwezige soorten. Deze aanpak wordt ook toegepast bij een zogeheten gebiedsgerichte ontheffing, een aanpak waar steeds meer gemeenten mee aan de slag gaan.

Moeten er in ieder gebouw voorzieningen geplaatst worden?

Liefst wel. Door in zo veel mogelijk gebouwen voorzieningen te treffen zorg je voor een netwerk van mogelijke nest- en verblijfplaatsen. Of een groen netwerk van groende daken en gevels natuurlijk.
Niet elke maatregel past bij ieder gebouw, zoals bijvoorbeeld een glazen gebouwen, maar in ieder project kun je wel iets doen om de stad een stukje groener te maken.

Beschadigen klimplanten mijn gebouw niet?

Nee, niet als het om een moderne muur gaat die uit stevig cementmortel is opgetrokken. Deze muren worden niet slechter doordat er zelfhechtende klimplanten zoals klimop of wilde wingerd tegen aangroeien. Gevelbegroeing beschermt de gevel tegen felle zon en slagregens en zorg voor extra isolatie. Het is wel aan te bevelen af en toe te (laten) snoeien, zodat de plant niet in of achter ventilatieopeningen, boeiboorden of regenpijpen groeit.
Toch liever geen plant tegen de muur zelf? Er zijn ook geleidingssystemen om gevelgroen langs te laten groeien zonder dat ze aan de gevel hechten.

Kieswijzer groene maatregelen

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.