×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Voor klimaatadaptatie

Op hete dagen lijken onze steden en dorpen wel een bakoven. Stenen gebouwen houden warmte vast en zorgen ervoor dat de temperatuur in de stad hoger ligt dan in het omliggende gebied. Prettig in de winter, maar niet in de steeds heter wordende zomers. Door jouw stad klimaatadaptief in te richten, zorg je dat je klaar bent voor de toekomst!
Water in de stad oever met orchideen 08 jlk 49011382336 o

Groen versus grijs

Niet alleen de hoger wordende temperaturen, maar ook droogte en wateroverlast van stortbuien zijn een gevolg van klimaatverandering. Groen kan op verschillende manieren worden ingezet om de effecten hiervan in te dammen. Voor de meeste klimaatadapatatie problemen is groen de beste, meest multifunctionele oplossing. Technische oplossingen zijn ook mogelijk, maar deze zijn duur, vergen onderhoud en hebben weinig toegevoegde waarde. Wadi’s en groenstroken kunnen water opvangen bij piekbuien en zien er een stuk mooier uit dan een riolering. Bomen koelen de openbare ruimte door schaduw te bieden en door verdamping.

Ook gebouwen zelf kunnen klimaatadaptief gemaakt worden door middel van groene gevels en daken. Groene daken kunnen tevens extra gebruiksruimte bieden als daktuin in de binnenstad.

Kansen voor natuur

Rekening houden met groen en water in de stad, de zogenaamde ‘groen-blauwe inrichting’, heeft dus zo zijn voordelen. Voor ons mensen is dat het veraangenamen van het klimaat en het voorkomen van wateroverlast of juist droogte. Maar groen-blauwe inrichting kan ook dier- en vogelsoorten in de stad een boost geven en planten een nieuwe kans. Kies de juiste soort boom en deze werkt naast verkoelend ook als magneet voor veel soorten dieren.
De biodiversiteit wordt eveneens verhoogd door het maaibeheer van groenstroken aan te passen en door steile, verharde oevers te vervangen voor glooiende en beplante oevers. De doorworteling van de bodem van groenstroken en dit soort oevers, zorgt ervoor dat de waterinfiltratiecapaciteit op peil blijft.

Zelf aan de slag

'Groene daken vangen piekbuien op en dragen zo bij aan het vasthouden en bufferen van water in de stad. Afhankelijk van het type dak kan er tussen de 15 tot wel 150 liter per m2 gebufferd worden.' [BRON]

De gemeente Amsterdam maakte al inzichtelijk waar zich in haar binnenstad groene daken en gevels bevinden. Je bekijkt het op deze interactieve kaart van de stad. Deventer ontwikkelde een tool waarmee mensen kunnen opzoeken of hun dak geschikt is voor groen.
Ook ging in 2020 het Nationaal Daken Plan van start, dat het groene daklandschap verder wil ontwikkelen en wil bijdragen aan klimaatadaptatie.

Kleurt jouw dakenkaart straks ook groen?

Redenen klimaatbuffer groot
Redenen Jip2 1 Redenen Jip1

waarom natuurinclusief bouwen?

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief