×
Home Architectenbureau Woningcorporatie Gemeente Projectontwikkelaar Blogs

Openbaar groen

Woningcorporaties

home Woningcorporatie Woningcorporaties - Openbaar groen

Gebouw is onlosmakelijk verbonden met omgeving

Een gebouw staat niet op zichzelf, het is onderdeel van zijn omgeving. Je wil je er als mens prettig voelen. Kleurrijk en divers groen in de buurt zorgt daarvoor. Voor dieren is dat niet anders. Uiteraard biedt uw natuurinclusieve gebouw of complex tal van veilige nestplaatsen. Maar in de directe omgeving is het noodzakelijk dat de bewoners daarvan voldoende voedsel en soortgenoten kunnen vinden. Door te voorzien in verbindingszones kunnen zij bovendien contact leggen met populaties in andere gebieden wat de omvang en diversiteit van de populatie positief beïnvloedt. Neem bij nieuwbouwplannen en herinrichting daarom ook de omgeving direct mee in het ontwerp.

Algemene uitgangspunten

Een prettige woonomgeving begint met de inrichting van de openbare ruimte. De beplanting speelt een cruciale rol in hoe bewoners hun buurt beleven. Het juiste beheer zorgt dat een fijne buurt mooi blijft.

image

Versterk positie van lokale soorten

image

Bouw voor je doelgroep

image

Zet in op behoud bestaand groen

image

Verbinden groene gebieden verhoogt biodiversiteit

image

Gevarieerd groen vergroot veerkracht en gezondheid

Waarde van Groen

Praktische tips

Wie natuurinclusief denkt, geeft groen een prominente plaats in elk wijkplan. Welke bomen passen het beste in deze buurt? Is bestrating hier nodig? Het antwoord op deze en meer vragen lees je hier.

Bewoners

Iedereen wil wonen in een prettige groene omgeving. Bewoners kunnen daar zelf aan bijdragen met de inrichting van hun eigen tuin. Informeer ze over de mogelijkheden en betrek ze zo bij de woonkwaliteit van de eigen buurt.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.