×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Openbaar groen

Projectontwikkelaars

home Projectontwikkelaar Projectontwikkelaars - Openbaar groen

Gebouw is onlosmakelijk verbonden met omgeving

Een gebouw staat niet op zichzelf, het is onderdeel van zijn omgeving. Je wil je er als mens prettig voelen. Kleurrijk en divers groen in de buurt zorgt daarvoor. Voor dieren is dat niet anders. Zij zijn op zoek naar veilige nest- en verblijfplaatsen, willen voldoende voedsel en soortgenoten kunnen vinden en via verbindingszones contact kunnen leggen met populaties in andere gebieden. Dit alles stelt ook eisen aan de inrichting van de openbare ruimte. Als projectontwikkelaar heb je bij uitstek de mogelijkheid om die natuurinclusief te laten zijn.

Uitgangspunten

Klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn inmiddels de norm bij nieuwe ontwikkelingen. Projectontwikkelaars gaan daar ook steeds verder in en passen steeds slimmere natuurinclusieve oplossingen toe. Door met deze uitgangspunten rekening te houden, houd je biodiversiteit in de stad op peil.

image

Bouw voor je doelgroep

Geen gebied zo divers als het stedelijk gebied. Met dit stappenplan richt je de stedelijke omgeving in met oog voor de verschillende typen woonwijken en haar bewoners.
image

Zet in op behoud bestaand groen

Bij veel bouw- en verbouwprojecten de bestaande groenelementen, zoals oude bomen en struiken, opgeofferd om de locatie bouwrijp te maken. Dat kan ook heel anders.
image

Tijdelijke natuur geldt als pluspunt

Door de Regeling Tijdelijke Natuur kan de natuur op braakliggende terreinen zich ontwikkelen, zonder toekomstige ontwikkelingen te remmen.
image

Verbinden groene gebieden verhoogt biodiversiteit

Een netwerk van groene stapstenen zorgt voor een gezond stedelijk ecosysteem, waarbij groen altijd dicht bij de bewoners is. Een bewezen meerwaarde voor de woonomgeving.
image

Gevarieerd groen vergroot veerkracht en gezondheid

Gevarieerd groen vergroot de veerkracht en gezondheid van de openbare ruimte. Zonder variatie raakt het landschap uit balans en krijgen overlastgevende soorten meer kansen.
image

Versterk positie van lokale soorten

Alle planten en dieren hebben een specifiek leefgebied waar ze het beste gedijen. Maak je project compleet door soorten te kiezen die goed aansluiten op de omgeving.

Groene waarde in zicht

Meerwaarde voor kopers

Wonen in het groen, wie wil dat nu niet? Bewoners bepalen met de inrichting van hun tuin hoe groen en hoe leefbaar hun nieuwe wijk wordt, voor mensen én vogels. Vertel kopers over de natuurinclusieve maatregelen in hun woning en informeer ze over de inrichting van de tuin.

image

Maak bewoners bewust van natuur in de omgeving

Mensen bewust maken van de natuur en hen deze actief laten beleven is een wezenlijk onderdeel van een duurzaam project. Daar zijn verschillende manieren voor.
image

Tuinen en balkons bieden veel ruimte voor natuur

Groene tuinen zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, ze vangen ook water op en zijn koeler in hete zomers. Door niet uit te gaan van een betegelde tuin kan iedereen bijdragen aan een groene, leefbare stad.

Groenblauwe maatregelen

Praktische tips

Alles goed en wel. Maar dat Natuurinclusief bouwen, hoe doe je dat eigenlijk in de praktijk?

image

Halfbestrating houdt ruimte groen

Waar is bestrating noodzakelijk en waar zijn andere oplossingen mogelijk? In een natuurinclusief project is groen beter dan bestrating.
image

Bomen? Ja graag!

Bomen dragen bij aan een gezonde, prettige leefomgeving. Een overzicht van de verschillende soorten en hun eigenschappen.
image

Leg natuurlijke oevers aan

Groen kan niet zonder blauw. Afhankelijk van de ruimte, de werking van het water en het gewenste eindbeeld is er voor elke situatie een natuurlijke variant.
image

Hagen, heesters en vaste planten

Vaste planten geven het jaar rond een groene aanblik en kunnen makkelijk worden ingezet om de straat, wijk, buurt of stad natuurinclusief te maken.

Factsheets

image

Factsheet Stadsbomen

Bomen zijn een essentieel onderdeel van het stedelijke ecosysteem. Voor vogels zijn ze bovendien van levensbelang, omdat ze voedsel, veiligheid en voortplantingsplekken bieden.
image

Factsheet Bermen en Groenstroken

Bermbeheer met verschillende inheemse planten en struiken, draagt bij aan een grotere biodiversiteit in de bebouwde kom, is goed voor vogels én ziet er mooi uit.
image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.
Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief