×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie downloads award

Award Natuurinclusief bouwen & Ontwerpen

De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen is een prijs voor inspirerende natuurinclusieve bouw-, verbouw- en renovatieprojecten. Projecten, die aantoonbaar rekening houden met de behoeften van alle gebruikers van de stedelijke omgeving: mens én dier.

Waarom deze prijs?

Steeds meer bouwers, ontwerpers en ontwikkelaars zijn doordrongen van de meerwaarde van een natuurinclusieve benadering voor hun project en geven daar op de meest uiteenlopende wijze vorm en inhoud aan. Dankzij deze trendsetters is er een toenemend aantal goede voorbeelden van natuurinclusief bouwen, waar groen en biodiversiteit hand in hand gaan met duurzame stedelijke ontwikkeling.
In een tijd waarin het belang van natuurinclusiviteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulair bouwen actueler zijn dan ooit, willen Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging, met ondersteuning van de provincie Noord-Brabant, de schijnwerpers zetten op deze goede voorbeelden. Want alleen wanneer we mèt de natuur bouwen, zijn we klaar voor de toekomst!


Winnaars 2021

In 2021 werd de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen voor de tweede keer uitgereikt. Achttien ambitieuze projecten dongen mee.
Uiteindelijk koos de jury een landelijke winnaar, een Brabantse winnaar, de runner up en werd er een aanmoedigingsprijs vergeven:

DSC 6968

Dakenstroom in Kaatsheuvel - Wooncorporatie Casade, Unitura BV i.s.m. partners

Winnaar Award
Een renovatieconcept met als doel om het rijtjeshuis maximaal natuurinclusief te verduurzamen. Met het concept zijn reeds enkele honderden woningen in verschillende dorpen in Noord-Brabant verduurzaamd en dat worden er alleen nog maar meer. In de gerenoveerde daken is tevens -bewezen effectief- ruimte gereserveerd voor vogels en vleermuizen.

De jury over Dakenstroom
"Dit project maakt groen en duurzaam voor iedereen toegankelijk. Daarbij is het concept opschaalbaar en is er veel aandacht geschonken aan het mogelijk maken van onderhoud op de lange termijn."

Berckelbosch Eindhoven Ballast Nedam Development 09 min

Berckelbosch in Eindhoven - Ballast Nedam Development

Winnaar Brabantse Award
Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling op grote schaal. In het gebied is volwassen groen aangeplant en bestaand groen behouden. Ook zijn heggen als erfafscheiding gebruikt, om voor verschillende soorten een prettige leefomgeving te creëren. De woningen zelf zijn energieneutraal.

De jury over Berckelbosch
"Op dusdanig grote schaal natuurinclusief aan de slag, dat zien we graag. Hier is 'het nieuwe normaal' al werkelijkheid. Goed dat er in de vorm van een welkomstpakket aan is gedacht om toekomstige bewoners over vogels en biodiversiteit te informeren."

Haags Buiten

Haags Buiten - Kampman Architecten i.o.v. ABB Bouwgroep

Runner up
Centraal staat wonen in het groen. Haags Buiten sluit aan op een ecologische zone langs de Erasmusweg en een ecolint met het water dat door de wijk loopt. De buurt is daar ook mee verweven. In het ontwerp is bovendien veel rekening gehouden met de waterhuishouding van het gebied.

De jury over Haags Buiten
"De aandacht voor beplanting laat diepgang zien. Er is op een zorgvuldige manier aansluiting gezocht met het omliggende groen en water."

ORGA architect De Verwondering 026 ORGA architect

Basisschool De Verwondering - ORGA architecten i.o.v. Stichting Prisma / Gemeente Almere

Aanmoedigingsprijs
In deze basisschool zijn niet alleen veel natuurinclusieve maatregelen genomen, het gebouw en de natuurlijke omgeving werken bovendien samen om de leerlingen kennis te laten maken met de natuur als dynamisch proces. Het gebouw is volledig van hout en andere natuurlijke en biobased materialen.

De jury over De Verwondering
"Hier is een compleet ecosysteem geschapen. Het gebouw leeft. En niet alleen omdat er dagelijks kinderen leren en spelen."


Winnaars 2019

In 2019 werd de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen voor het eerst uitgereikt. Verschillende, zeer inspirerende projecten, dongen mee.
Uiteindelijk koos de jury drie winnaars:


DJI 0044

Triodos Bank Op De Reehorst, Zeist - Triodos Bank

Winnaar Award
Bij de bouw van het uiterst duurzame kantoorgebouw op een historisch landgoed zijn op ingenieuze wijze tal van vogel- en vleermuisvriendelijke maatregelen getroffen, waarmee de inbreuk op het natuurlijk leven tot een minimum is beperkt.

De jury over Triodos
"Deze ontwikkeling toont aan dat een integrale kijk op duurzaamheid in combinatie met voldoende respect voor de omgeving tot maximale natuurinclusiviteit leidt."

Sfeerschets

Happy Days, Zoetermeer - Plein06 i.s.m. P.A.D. Landscape

Winnaar categorie 'Ontwerp'
Dit ambitieuze plan voor de bouw van 205 duurzame woningen en wooneenheden stelt natuurinclusiviteit en leefkwaliteit van alle bewoners centraal door de woningen in blokjes van vier over een groen en autovrij park te verdelen. Opdrachtgevers: Plein06, P.A.D. Landscape en ERA Contour.

De jury over Happy Days
"Hoewel het plan nog niet volledig is uitgewerkt, biedt het nu al scherp zicht op de volledig natuurinclusieve woonomgeving die het in de toekomst belooft te zijn."

Beeld Genderdal 1 Buro Lubbers

Herinrichting Genderdal, Eindhoven - Buro Lubbers

Winnaar categorie 'Herinrichting'
Een typisch jaren zestig-appartementencomplex is voorzien van bloemrijke tuinen en uitgerust met een groot aantal nestkasten voor vogels en vleermuizen, die uiteindelijk in steeds groener wordende gevels zullen opgaan.

De jury over Genderdal
"De wijze waarop hier samen met de bewoners met de natuur aan de slag is gegaan is simpel en effectief, makkelijk te kopiëren en op grote en kleine projecten toepasbaar."


De jury in 2019

De jury voor de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen bestaat uit deskundigen uit het werkveld. Ieder jurylid beoordeelt de projecten vanuit zijn of haar eigen expertise.
In 2019 bestond de jury uit de volgende leden:

Gertjan van der Baan

Gertjan van der Baan

CEO Vesteda en voorzitter van de werkgroep woningen van de IVBN

Jacques Vink

Jacques Vink

Architect, oprichter Ruimtelab en medeoprichter De Natuurlijke Stad

Jelle de Jong

Jelle de Jong

Algemeen directeur IVN Natuur Educatie

Deelnemen aan de Award

In 2021 reikten we de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen voor de tweede keer uit aan vooruitstrevende natuurinclusieve projecten. Op 28 september werden de acht genomineerden bekend gemaakt en op 7 oktober reikten we tijdens het KAN Café de prijzen uit aan de winnaars.

Ben je geïnspireerd en wil je meer weten over de Award en de voorwaarden voor deelname?

Over deelname aan de Award >

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.