×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie downloads award

Award Natuurinclusief bouwen & Ontwerpen

Welke bouwer, ontwerper of ontwikkelaar brengt met zijn of haar project het meeste leven in de stad? De Award Natuurinclusief bouwen & Ontwerpen is een prijs voor projecten waarbij natuurinclusiviteit een glansrol inneemt. Bedenkers van de Award -natuurbeschermingsorganisaties Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging- willen hiermee de spotlight zetten op innovatieve denkers, die zich niet alleen realiseren dat natuurinclusief de toekomst is, maar er ook vooruitstrevend mee aan de slag gaan.


Beoordelingscriteria

Sar9139 48869776136 o
Wil jij kans maken op de Award 2021?
Check dan snel of jouw project aan de voorwaarden voldoet:
 • Het project heeft een concrete, kwalitatieve bijdrage geleverd aan de leefomgeving van stadsvogels en/of vleermuizen.
 • Het project is herhaalbaar; andere partijen kunnen er een voorbeeld aan nemen en het concept overnemen.
 • Er is richting het brede publiek actief over het project (en natuurinclusief bouwen) gecommuniceerd.
 • Het project is al gerealiseerd.
 • Het betreft bovenwettelijke maatregelen. Verplichte mitigatie in het kader van de Wet natuurbescherming/Omgevingswet telt niet mee.
 • Betrokkenheid van het publiek (omwonenden, bewoners, bezoekers) wordt positief beoordeeld.
 • Het nieuwe normaal; de uitvoerende partij(en) heeft/hebben natuurinclusief werken opgenomen in hun beleid of in hun standaard manier van werken.
 • Er is gedacht aan een beheerplan voor groen en bij voorkeur ook (soorten)monitoring op de lange termijn; kortom duurzaam onderhoud van het project.


Overige voorwaarden

Gierzwaluwsteen in gebruik pascal wolterman 9 48919583802 o
Vogels houden het graag sportief!
Daarom gelden de volgende spelregels en -voorwaarden:
 • Deelname is gratis.
 • Aanmelden kan van 6 mei tot en met 21 augustus.
 • Het insturen van het deelnameformulier betekent dat inzenders akkoord gaan met een beoordeling door de onafhankelijke vakjury.
 • U gaat er mee akkoord dat uw project als goed voorbeeld wordt opgenomen op de Checklist Groen Bouwen en Bouwnatuurinclusief.nl.
 • U gaat ermee akkoord dat, indien u eindigt in de top drie, uw project met naam en ingezonden beeld wordt genoemd in persberichten en andere media-uitingen over de Award Natuurinclusief Bouwen.
 • Indien u de award wint, is er namens uw project een vertegenwoordiger bereid om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking tijdens het KAN Café.
 • Op 17 september worden de genomineerden bekendgemaakt.
 • Over beslissingen van de vakjury kan niet worden gecorrespondeerd.


De jury 2021

De juryleden voor de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen zijn deskundigen uit het werkveld. Ze vertegenwoordigen diverse branches, waaronder architectuur & ontwerp en groen & biodiversiteit. Ieder jurylid beoordeelt de projecten vanuit zijn of haar eigen expertise.

De jury van 2021 bestaat uit:

Eddy Nieuwstraten

Eddy Nieuwstraten

Raad van toezicht Vogelbescherming Nederland

Nico Tillie

Nico Tillie

Hoofd Urban Ecology & Ecocities Lab, Faculteit Bouwkunde, TU Delft

Nina Ravestein

Nina Ravestein

Oprichter PAD landscape en winnaar Award 2019

Waar let de jury op bij de selectie?

Naast de bovenstaande beoordelingscriteria let de jury op de waarde die een project heeft ten opzichte van:
Banner leefomgeving Banner klimaat Banner investering Banner biodiversiteit
Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.