×
Home Architectenbureau Woningcorporatie Gemeente Projectontwikkelaar Blogs

Architectenbureau

Natuurlijke band met een gebouw

Een goed natuurinclusief ontwerp is in staat een hechte band te laten ontstaan tussen een gebouw en zijn natuurlijke omgeving. Zonder concessies te hoeven doen aan de architectonische kwaliteit hebben architecten bij uitstek de mogelijkheid om in hun plan zichtbaar en onzichtbaar juist die voorzieningen te treffen waarmee groen en biodiversiteit het zo noodzakelijke steuntje in de rug kan worden gegeven.

Wil je weten hoe je natuurinclusief kan bouwen?

Klik op de onderdelen van het huis hieronder voor gerichte oplossingen.

huis architecten

Architect Daan Bruggink aan het woord

image

Ontwerp meer groen op en aan je gebouw

De voordelen van groen in de gebouwde omgeving zijn inmiddels uitgebreid beschreven. Nu is het de uitdaging dat groen ook de ruimte te geven in steden, die alleen maar meer lijken te verdichten. Groene daken en gevels zien er niet alleen aantrekkelijk uit, ze zorgen er ook voor dat het gebouwontwerp bijdraagt aan een gezondere stad.

image

‘Natuurinclusief ontwerp geeft gebouw extra kwaliteiten’

Gebouwen zijn niet te los te zien van de omgeving waarin zij zich bevinden en natuur is overal. Daarom zijn de gebouwen die architect Victor Retel Helmrich ontwerpt altijd natuurinclusief. Dat is namelijk de manier bij uitstek om ecologische kennis, constructieve kennis en architectonische kwaliteit met elkaar te verbinden.

image

Geef vogels en vleermuizen in je gebouw de ruimte

Gierzwaluwen, huismussen en verschillende soorten vleermuizen maken dankbaar gebruik van loze ruimtes in gebouwen. Maar deze ruimtes verdwijnen in nieuwbouw en renovatie steeds meer. Door slim en creatief te ontwerpen, kan je als architect deze ruimte terugbrengen, zonder af te doen aan de esthetiek of comfort van je ontwerp. En draag je een letterlijk steentje bij aan stedelijke biodiversiteit.

image

Natuurinclusief aanbesteden voor opdrachtnemers

Duurzaam bouwen en ontwikkelen betekent meer dan energiebesparing en klimaatadaptie. Dit besef heeft geleid tot een nieuwe manier van bouwen. Niet alleen klimaatadaptief, maar ook natuurinclusief. Twee aspecten van een gezonde stad die vaak hand in hand gaan. Eva van der Graaf en Leon Dielen van Tauw geven tips. Hoe kunnen opdrachtnemers zich nu al voorbereiden op deze nieuwe eisen?

Veel gestelde vragen

Vogels en vleermuizen in het gebouw, er mogen toch geen openingen groter dan 1 centimeter in de gebouwschil zitten?

Volgens het Bouwbesluit mogen er inderdaad geen openingen groter dan 1 centimeter in de gebouwschil zitten. Dit is bedoeld om ongedierte tegen te gaan. Gelukkig is er een uitzondering gemaakt voor openingen die toegang bieden tot een nest- of verblijfplaats van vogels en vleermuizen. Deze uitzonderingen zijn vermeld in artikelen 3.69 lid 2 en 3.72 lid 2.

Kan ik ook zelf een voorziening ontwerpen en in mijn gebouw meenemen?

Dat kan zeker, graag zelfs! Voor bijvoorbeeld vleermuizen is een toegankelijke (tussen)spouwmuur een plek bij uitstek. En gootbekistingen kunnen prima een dubbelfunctie krijgen als huismussenkast. Kijk voor inspiratie en afmetingen op deze site.
Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.